Korttids uppehållstillstånd för utlänningar i Turkiet
För de utlänningar som har en fast egendom eller som skall etablera eller göra affärer i Turkiet, kan de med nedanstående dokument ansöka om uppehållstillstånd hos migrationskontoret i den provins som man befinner sig i. Efter dokumenten lämnats till migrationskontoret kommer man erhålla två års uppehållstillstånd i Turkiet. Uppehållstillståndet kan förlängas om personen är under samma omständigheter efter de två åren som har passerat. Utlänningar som har varit bosatta i Turkiet under åtta år utan några problem kan få permanent uppehållstillstånd i slutet av de åtta åren som passerat.

DOKUMENT SOM BEHÖVS VID ANSÖKAN

  • Ansökningsblankett om uppehållstillstånd.
  • Orginalet och kopia på pass eller liknande identifierings dokument.
  • Fyra passfoton
  • Dokument som visar att man har tillräckligt med finansiell försörjning eller inkomst under den tiden man vill stanna i Turkiet. (Detta uppges på ansökningsblanketten, bevis kan begäras)
  • Handling som visar att fastigheten ägs av den sökande.
  • En gilltig sjukvårdsförsäkring

 

De som har köpt fastighet från Celia Homes Real Estate, kommer att få hjälp med att få uppehållstillstånd kostnadsfritt.