Tapu (Lagfart)

Tapu (Lagfart)

Lagfart eller Tapu som det heter på turkiska är en officiell registrering av ett förvärv av fast egendom och det är det enda beviset på att du är ägare till fastigheten som du köper. På Tapun hittar du detaljer så som adressen, datum då påskrift för Tapun gjordes, vem köparen är, vem säljaren är och detaljer om andel mark som ingår vid köp av fastighet i Turkiet. Det som gäller är det som står i fastighetsregistret. Vid borttappad Tapu kan man alltid få ett nytt, från endast Tapukontoret där du fick den från början.

DET SOM BEHÖVS NÄR NI SKA TA TAPUN

  • 2 styck passfoton
  • 2 kopior av er pass
  • Adress och er faders namn
  • Ditt skatteregistreringsnummer
  • Om ni inte talar Turkiska då är det ett krav att en auktoriserad tolk som pratar samma språk som dig befinner sig på plats.

Vid överföring av Tapun är det lagligt att betalningen delas mellan köparen och säljaren. Köparen betalar då 2% och säljaren betalar 2%. Om inget annat framkommer i överenskommelsen vid kontrakt påskrivningen om vem som skall betala denna skatt.

Det finns två olika slags Tapu i Turkiet, Kat irtifaki och Kat mülkiyeti. Kat irtifaki är när man köper en fastighet som är under konstruktion och Kat mülkiyeti är när man köper en färdigbyggd fastighet.

Hela Tapu processen sköts av oss Celia Homes.